LMVB — Lennikse Minivoetbalbond

Verzekering

De verzekering van de LMVB Lennik

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Polis nr. 1.100.003 — NV ARENA

ALGEMENE BESCHIKKINGEN i.v.m. DE VERZEKERDE WAARBORGEN dewelke binnen de perken en met inachtname van de in de algemene en bijzondere voorwaarden van onderhavige polis van kracht zijn.

  1. KAPITAAL OVERLIJDEN: 3718,40 euro
  2. KAPITAAL BLIJVENDE INVALIDITEIT: 9915,74 euro
    (procentueel indien invaliditeit < 100%)
  3. DAGVERGOEDING: 4,96 euro
    (wachttijd van 7 dagen en mits bewijs van loonverlies)
  4. MEDISCHE KOSTEN: 495,79 euro
    (op basis van de werkelijke en erkende prestaties, en dit volgens ZIV barema, dus deze vergoeding is maximum het verschil tussen de mutualiteitstussenkomst en 100% van het ZIV barema)

Ongevalsaangiften zijn steeds beschikbaar in het CAFETARIA .

Alle bescheiden i.v.m. ongevallen binnen de 24 uur doorsturen naar "Zakenkantoor G. Van Hecke, Weerstandsplein 9, 1600 Sint-Pieters-Leeuw" (02/377 68 97)

Ongevalsaangiften

Zoals hierboven vermeld zijn ongevalsaangiften steeds beschikbaar in het cafetaria v/d sporthal. Daarnaast kunt u het aangifteformulier (3 formulieren via item documenten) ook gewoon downloaden.