LMVB — Lennikse Minivoetbalbond

Verzekering

De verzekering van de LMVB Lennik

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Polis nr. 1.100.003 - NV ARENA

ALGEMENE BESCHIKKINGEN i.v.m. DE VERZEKERDE WAARBORGEN dewelke binnen de perken en met inachtname van de in de algemene en bijzondere voorwaarden van onderhavige polis van kracht zijn.

  1. KAPITAAL OVERLIJDEN: 7.500 euro
  2. KAPITAAL BLIJVENDE INVALIDITEIT: 15.000 euro
    (procentueel indien invaliditeit < 100%)
  3. DAGVERGOEDING: 5 euro
    (wachttijd van 7 dagen en mits bewijs van loonverlies)
  4. BEHANDELINGSKOSTEN: 1.000 euro
    (op basis van de werkelijke en erkende prestaties, en dit volgens ZIV barema, dus deze vergoeding is maximum het verschil tussen de mutualiteitstussenkomst en 100% van het ZIV barema)

Ongevalsaangiften zijn steeds beschikbaar in het CAFETARIA JOBAR .

Alle bescheiden i.v.m. ongevallen binnen de 24 uur doorsturen naar het bestuur.

Ongevalsaangiften

Zoals hierboven vermeld zijn ongevalsaangiften steeds beschikbaar in de cafetaria JOBAR van de sporthal. Daarnaast kunt u het aangifteformulier, ongevalsaangifte LO, downloaden op het tabblad documenten.